Visie
Kinderdagverblijf

Bavet & Co

Bavet & Co


Vosstraat 43

2140  Borgerhout


Tel.: 0475/92.62.55


info@bavetenco.be

Openingsuren: 7u15 - 18u15


Voorschoolse opvang (0 - 3 jaar)


U betaalt een vaste maandprijs.

U heeft recht op max. 14€ korting per kind als inwoner van Antwerpen

Wij zijn er steeds even tussen uit op brug- en feestdagen en de kerstvakantie.


Deze dagen worden in januari aangekondigd.

Visie


In Bavet & Co wordt het kind gezien als een 'rijk' kind, al vanaf de geboorte, vele mogelijkheden en talenten.  Kinderen zijn in wezen al van jongs af aan bezig met leren, ze zijn nieuwsgierig en vol creativiteit, hebben hun eigen passies en zijn van nature uit op contact.


Wij geven onze kinderen de kans zichzelf te zijn en zich te uiten op allerlei ontwikkelingsgebieden.


Bij het aanbieden van activiteiten en spelprikkels proberen wij zo weinig mogelijk te sturen, maar in plaats daarvan goed te observeren en te luisteren naar onze kinderen.  Zo ontdekken wij wat onze kinderen boeit en spelen wij hierop in bij het aanleren van nieuwe activiteiten en materialen.


Belangrijke kenmerken van onze activiteiten

* een activiteit heeft als doel om de kinderen de wereld te laten ontdekken, zich te verwonderen, plezier te hebben.  Een activiteit aanbieden betekent niet altijd 'knutselen'.

* voor kinderen komt de actie op de eerste plaats en het resultaat op de tweede plaats.  We leveren geen afgewerkte knutselwerkjes af, in plaats daarvan laten we onze kinderen zelf beslissen wanneer ze 'klaar' zijn.

* we laten onze kinderen steeds zelf kiezen of en hoelang ze deelnemen aan een activiteit.

* bij de keuze van activiteiten en de materialen wordt ingespeeld op de leefwereld en de interesses van onze kinderen.

* door de keuze van materiaal en techniek, bepalen we de grenzen van de activiteit, we laten vervolgens de kinderen zelf experimenteren.

* we geven onze kinderen steeds de kans en tijd om materialen te verkennen en te onderzoeken, kinderen genieten ervan om nieuwe materialen met al hun zintuigen te verkennen ( Hoe voelt het? Hoe ruikt het) Welke geluiden maakt het materiaal?).

* als onze kinderen het materiaal kennen, dan kunnen we kleine variaties aanbrengen om de kinderen te blijven boeien.

* we stellen ons steeds de vraag: 'Wat houdt kinderen bezig?' In plaats van dat we de kinderen bezighouden.

Wie zijn wij?


Kinderdagverblijf Bavet & Co is een zelfstandig kinderdagverblijf opgericht in 2010 door Ilke Busschots.


Bavet & Co staat onder toezicht van Kind en Gezin zodat het beroep kan doen op de nodige attesten.

Bavet & Co werkt ook nauw samen met de stad Antwerpen.


Regelmatig worden er vormingen gevolgd met het ganse team om de kwaliteit en kwantiteit van de opvang steeds te kunnen verbeteren: EHBO, pedagogische vormingen, FAVV, ...

Bavet & Co


Vosstraat 43

2140  Borgerhout


Tel.: 0475/92.62.55


info@bavetenco.be

Wij zijn er steeds even tussen uit op brug- en feestdagen en de kerstvakantie.


Deze dagen worden in januari aangekondigd.